Colegiul Consilierilor Juridici București

„Mereu impreuna, niciodata singuri!”
„Fiat iustitia, et pereat mundus!”
(Să se facã dreptate, desi lumea va pieri!)

Comunicat

PRIVIND PROFESIA DE CONSILIER JURIDIC REGLEMENTATĂ ÎN CONCORDANȚĂ CU LEGISLAȚIA EUROPEANĂ
NOUtăți

Pregătirea profesională pentru anul 2024 se va desfășura astfel:

Costul seminarului este de 300 lei și este inclusă și masa de pranz!!!
Factura va fi transmisă din programul de facturare!!!
Important

PLATA COTIZAȚIILOR aferente anului 2024

Important

Calendarul examenelor de definitivat pentru anul 2024 va fi următorul:

Cererile de înscriere la examenul de definitivat și dosarele actualizate se depun la Secretariatul General al C.C.J.B. cu cel puțin 7 zile înainte de data examenului din fiecare sesiune în intervalul orar 9:00 – 16:00.
Important

Email

office@ccjb.ro

Telefon

+4 021 335 82 10
+4 021 335 82 11
+4 021 335 00 26

Adresă de corespondență

BUCURESTI, Bd. Regina Maria 64, Sector 4 - C.P. 040125

Cont Bancar

RO80BTRLRONCRT 0V00030101 - BANCA TRANSILVANIA
- SUCURSALA LIPSCANI

Formulare online

Propuneri legislative

Sugestiile sau propunerile dumneavoastră sub formă de document sau scurtă descriere pot fi transmise online.

Suspendare a exercițiului profesional ->

Cerere online

Completează

Transfer în alt colegiu teritorial->

Cerere online

Completează

Revocare suspendare->

Cerere online

Completează

Înscriere definitivat->

Cerere online

Completează

Duplicat documente->

Cerere online

Completează

Retragere->

Cerere online

Completează

Reconfirmare calitate->

Cerere online

Completează

Semnatura electronică

După tratative cu autoritatea de certificare „Trans Sped” (www.Transsped.ro) s-au obținut pentru consilierii juridici membrii CCJB condiții preferențiale de cumpărare a produsului „Certificat calificat pentru semnătură electronică” , după cum urmează:

Valabilitate Certificat Calificat - CLOUD

Valabilitate Certificat Calificat - TOKEN

Oferta specială a autorității de certificare „Trans Sped” pentru consilieri juridici

Proba calității de consilier juridic se va face prin consultarea Tabloului consilierilor juridici definitivi sau stagiari conform Legii nr. 514/2003, fără adeverințe sau alte eforturi din partea consilierilor.

Semnatura electronică

Proiectul are următorii inițiatori:

Din partea autorităților Colegiul Consilierilor Juridici Bucureși:

D-na. Liana AureliaTudorache - Prodecan CCJB

Din partea autorității de certificare „Trans Sped”:

D-na. Camelia-Elena Ivan - C.E.O.
D-na. Bianca Raluca Șandru - Buisness Development Manager