Colegiul Consilierilor Juridici București

Comunicat suspendare pentru neplată

Avand in vedere volumul mare de documente primite pe e-mail, de la consilierii juridici, pentru actualizarea dosarelor profesionale, protestul instantelor de judecata, precum si apropiata vacanta judecatoreasca, in lumina dispozitiilor art. 26 din Legrea 514/ 2003 coroborat cu prevederile HCD nr. 29 / 30.06.2023, va comunicam faptul ca, termenul pentru comunicarea Tabloului profesional catre instantele judecatoresti, organele de urmarire penala, prefectura, consiliul general al municipiului Bucuresti, Baroul Bucuresti, a fost prelungit.
Important

Colegiul Consilierilor Juridici București organizează cursuri de pregătire profesională continuă după cum urmeaza:

Sesiunea Septembrie 2023, seminar Modul II – STAGIARI care va avea loc in data de 21.09.2023 in intervalul orar 12.30 – 16.30; Sesiunea Octombrie 2023, seminar Modul II – DEFINITIVI si STAGIARI care va avea loc in data de 31.10.2023 in intervalul orar 11.30 – 16.30; Sesiunea Noiembrie 2023, seminar Modul II – STAGIARI care va avea loc in data de 16.11.2023 in intervalul orar 11.30 – 17.00; In functie de evenimentele neanuntate la momentul publicarii prezentului anunt si in functie de evenimentele partenerilor cu care Colegiul Consilierilor Juridici Bucuresti are incheiate protocoale, calendarul anuntat poate suferi mici modificari ce vor fi anuntate din timp.
recente

Email

office@ccjb.ro

Telefon

+4 021 335 82 10
+4 021 335 82 11
+4 021 335 00 26

Adresă de corespondență

BUCURESTI, Bd. Regina Maria 64, Sector 4 - C.P. 040125

Cont Bancar

RO80BTRLRONCRT 0V00030101 - BANCA TRANSILVANIA
- SUCURSALA LIPSCANI

Formulare online

Suspendare a exercițiului profesional ->

Cerere online

Completează

Transfer în alt colegiu teritorial->

Cerere online

Completează

Revocare suspendare->

Cerere online

Completează

Înscriere definitivat->

Cerere online

Completează

Duplicat documente->

Cerere online

Completează

Retragere->

Cerere online

Completează

Reconfirmare calitate->

Cerere online

Completează

Semnatura electronică

După tratative cu autoritatea de certificare „Trans Sped” (www.Transsped.ro) s-au obținut pentru consilierii juridici membrii CCJB condiții preferențiale de cumpărare a produsului „Certificat calificat pentru semnătură electronică” , după cum urmează:

Valabilitate Certificat Calificat - CLOUD

Valabilitate Certificat Calificat - TOKEN

Oferta specială a autorității de certificare „Trans Sped” pentru consilieri juridici

Proba calității de consilier juridic se va face prin consultarea Tabloului consilierilor juridici definitivi sau stagiari conform Legii nr. 514/2003, fără adeverințe sau alte eforturi din partea consilierilor.

Semnatura electronică

Proiectul are următorii inițiatori:

Din partea autorităților Colegiul Consilierilor Juridici Bucureși:

D-na. Liana AureliaTudorache - Prodecan CCJB
D-na. Manuela Negrei - Secretar General CCJB

Din partea autorității de certificare „Trans Sped”:

D-na. Camelia-Elena Ivan - C.E.O.
D-na. Bianca Raluca Șandru - Buisness Development Manager