Regulamentul de organizare si functionare a Bibliotecii Baroului Bucuresti Av. Victor Anagnoste, in care, spre consfintirea unei bune colaborari interprofesionale, este specificata expres posibilitatea consilierilor juridici de consultare a publicatiilor din fondul documentar al bibliotecii, in spatiile de lectura alocate, cu statut de cititori externi.

Mai multe informatii, inclusiv evidenta electronica a lucrarilor noastre, pot fi consultate pe site-ul Baroului Bucuresti, la adresa: https://www.baroul-bucuresti.ro/biblioteca