Anunt pentru organizarea seminarului Modulul II – stagiari – in data de 26.09.2022, Seminar organizat in partenertiat cu Universitatea „HYPERION” din Bucuresti

Seminarul este inclus in programa de pregatire  profesionala  a  consilierilor  juridici  iar participantilor li se vor acorda 10 puncte, din 20 de puncte anuale necesare in vederea promovarii evaluării  activităţii  profesionale  a  consilierilor  juridici.  

Tematica SEMINARULUI este următoarea:

  • Consilierul juridic stagiar & consilieriul juridic definitiv, drepturi si obligatii.
  • Organizarea profesiilor juridice.

             Temele vor fi susţinute de catre membrii Biroului Permanent din Cadrul Colegiului Consilierilor Juridici Bucuresti impreuna cu conferentiari invitati din cadrul Universitatii “HYPERION”. 

Cuvant de deschidere

Colegiul Consilierilor Juridici Bucuresti si Universitatea “HYPERION”

  • C.j. AureliaLiana Tudorache – Prodecan C.C.J.B. – Organizarea si exercitatrea profesiei de consilier juridic – Drepturi, indatoriri, obiective;
  • C.j. Manuela Negrei – Secretar General C.C.J.B.  – Organizarea si exercitatrea profesiei de consilier juridic – Biroul de coordonare a stagiului profesional;
  • C. j. Mihailescu Anghel – membru fondator – Despre inceputurile profesiei
  • Invitat din partea Universitatii “Hyperion” – dl. Prof. Universitar Amza Tudor – Decanul Facultatii de Stiinte juridice
  • Dl. Conf. Univ. Dr. Ifrim Ion – Prodecan al Facultatii de Stiinte Juridice “Hyperion”.
  • C.j. Pislaru Florin – Lucian – membru in Consiliul Director al CCJB – Acte procedurale intocmite de consilierul juridic stagiar in cadrul procedurilor de insolventa;
  • Ec. Daniela – Mariana Apostol – Biroul Permanent C.C.J.B. – responsabil organizare seminarii, relatii publice si comunicare;
  • C.j. Idita Marius – Rolul Consilierului Juridic in activitatea persoanei juridice de drept public si privat.

Programul seminarului din data de 26 Septembrie 2022 intervalul orar 12.30 – 17.30 este următorul:                            

12.30 – 13.00 – primirea si inregistrarea participantilor ;

13.00 – 14.30 – lucrarile seminarului;

14.30 –   15.00 – pauza de cafea;

15.00 – 17.30 – concluzii şi comunicări, inmanarea diplomelor la închiderea seminarului. Accesul in sala se va efectua in ordinea sosirii participantilor

          SEMINARUL se va desfăşura in cadrul Universitatii ‘‘HYPERION“Corp B, Etj. 5, Amfiteatru din Calea Calarasilor nr. 169 Sector 3, Bucuresti.

Tariful de participare, la seminar este de 200 lei /loc şi va fi plătit prin transfer bancar in contul: Asociatia Profesionala Colegiul Consilierilor Juridici Bucuresti

Nr. in Reg. Special: 5/2004 CIF: 16105968

Adresa: Regina Maria nr. 64, sector 4, Bucuresti, Jud. Municipiul Bucuresti

IBAN: RO80 BTRL RONC RT0V 0003 0101 Banca: Banca Transilvania – Sucursala Lipscani             

Înscrierile la seminar se fac până cel mai târziu la data de 22.09. 2022 la telefoanele:

0728 077 766 – Apostol Daniela – relatii publice si comunicare;

021.335.82.10/11, 021.335.00.26 – Secretariatul General sau pe adresele de e-mail: centrulccj@gmail.com, office@ccjb.ro.

Biroul Permanent al C.C.J.B