SCRISOARE DESCHISĂ

Catre:  

     afiliate Ordinului Consilierilor Juridici din România

Stimaţi colegi,

            În considerarea mandatului nostru, facem cunoscut faptul că în curand se va împlini un an de la data la care s-au validat alegerile care au avut loc în cadrul Colegiului Consilierilor Juridici Bucureşti, timp în care, echipa nou formată a acţionat cu bună credinţă pentru ridicarea gradului de profesionalism şi pentru recunoaşterea profesiei de consilier juridic la nivel naţional, ca o profesie de elită în rândul profesiilor juridice.

Am început prin a sesiza autorităţile statului cu privire la discriminarea pe care chiar Statul a facut-o în ceea ce ne priveşte, în art. 12 alin (5) din HG 1130/ 2021 şi HG 1183/2021, prin includerea în excepţii doar a unei categorii juridice reprezentată de avocaţi, fără a include în această excepţie şi consilierii juridici.

Demersurile întreprinse au fost încununate de succes, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, prin Hotărârea nr. 188 din 30.03.2022 a hotărât:

“1) Faptele sesizate reprezintă discriminare conform art 2(1) coroborat cu art. 2 (4), 7 lit g) si art. 14 din OG 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare republicată:

2) Sancţionarea reclamatei (Guvernul României) cu avertisment, potrivit art. 5 alin 2 şi art. 7 alin 3 din OG nr. 2/ 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.”

Am participat la Conferinţa organizată de Consiliul Superior al Magistraturii in cadrul proiectului TAEJ – Transparenţă, accesibilitate şi educaţie juridică prin îmbunătăţirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar.

Am participat la Conferinţa Internaţională a proiectului ,,UNIŢI ÎN DIVERSITATE! NO DISCRIMINATION”, în luna mai 2022, organizată de Uniunea Democrată tătară din Romania, unde am fost parteneri şi împreună am promovat diversitatea culturală, deschiderea pentru dialog şi schimb intercultural.

Am fost invitaţi şi am fost reprezentaţi cu onoare şi demnitate de un profesionist al echipei noatre la Dezbaterea dedicate sărbătoririi împlinirii a patru ani de la intrarea în vigoare a Regulamentului European privind Protecţia Datelor organizată de ANSPDCP.

Am construit un site nou, modern, cu informaţii actualizate în timp real, am comunicat către instanţele din jurisdicţia Curţii de Apel Bucureşti Tabloul profesional în forma actualizată.

Am participat, în calitate de parteneri, la Conferinţa “Provocări şi perspective în legislaţie privind administraţia publică. Aspecte practice şi soluţii de implementare”, în parteneriat cu Asociația Alumni a Universității Titu Maiorescu și revista ProExcelsior.

La solicitarea colegilor debutanti în profesie, am inceput să organizăm seminarii, tocmai pentru a ridica standardul de profesionalism în randul consilierilor juridici.       

Tot din iniţiativa Colegiului Consilierilor Juridici Bucureşti şi ca o consecinţă a demersurilor conducerii către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, s-a eliminat din Codul Clasificării ocupaţiilor din România a ocupatiei de “jurisconsult – 261102”.

În activităţile pe care le va promova, Colegiul Consilierilor Juridici Bucureşti, care în prezent depăşeste cifra de 10 000 membri aderenţi, va acţiona cu bună credinţă şi va depune toate eforturile pentru ca profesia de consiier juridic să capete respect şi notorietate între profesiile juridice, iar corpul profesional sa fie unitar si indivizibil să poata fi un partener redutabil între celelalte profesii juridice.

Pentru beneficiarii acestei informări, precizăm faptul că aceste realizări au fost obţinute prin efortul colectiv al noii conduceri a Colegiului Consilierilor Juridici Bucureşti, şi, de asemenea, arătam că suntem receptivi şi cooperanti la orice propunere de colaborare cu OCCJR şi cu toate celelalte Colegii profesionale din România, atât timp cât  propunerea este în acord cu obiectivul nostru prioritar, acela de a promova şi ridica standardul  ocupaţional al profesiei  de consilier juridic la nivel naţional.

Activităţile si actiunile noastre sunt actualizate în timp real pe site-ul nostru  www.ccjb.ro

Cu aleasă consideraţie,

CONSILIUL DIRECTOR  AL Colegiului Consilierilor Juridici Bucureşti