UNIVERSITATEA ”HYPERION”, BUCURESTI  FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE și COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BUCUREȘTI în parteneriat, lanseaza urmatoarea

          FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE a UNIVERSITĂȚII ”HYPERION” și COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BUCUREȘTI, în parteneriat, vă adresează călduros invitaţia de a participa şi de a vă expune opiniile în cadrul sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională cu tema: 15 ANI DE LA ADERAREA ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ. TENDINȚE ȘI PERSPECTIVE JURIDICE care va avea loc în ziua de 24 noiembrie a.c., ora 1000  la sediul Universităţii Hyperion din Bucureşti, (Calea Călăraşilor, nr.169, sector 3, Bucureşti, etajul 6, corp A).

COMITETUL  ŞTIINŢIFIC

Prof.univ.dr.Luis SANJUAN, Universitatea Las Palmas de Gran Canaria, Spania

Prof.univ.dr. Andrea BORRONI, Universitatea della Campania “Luigi Vanvitelli”, Italia

Prof.univ.dr.Irin Sever SPÂNULESCU, Rector al Universităţii Hyperion din Bucureşti

Prof.univ.dr. Tudor AMZA, Decan al Facultăţii de Ştiinţe Juridice,Universitatea Hyperion din Bucureşti

Consilier Juridic Liana – Aurelia TUDORACHE – Prodecan al Colegiului Consilierilor Juridici Bucuresti

Consilier Juridic Manuela NEGREI – Secretar General al Colegiului Consilierilor Juridici Bucuresti

Prof.univ.dr.Liudmila Rosca, Academia de Administrare Politice Republica Moldova

Prof.univ.dr. Alexandru BOROI, Universitatea Hyperion din Bucureşti

Prof.univ.dr. Veronica STOICA, Universitatea Hyperion din Bucureşti

Prof.univ.dr. Vasile DOBRINOIU, Universitatea Titulescu din Bucureşti

Prof.univ.dr. Alexandru ŢICLEA, Universitatea Ecologică din Bucureşti

Prof.univ.dr. Dumitru MAZILU, Universitatea Hyperion din Bucureşti

Prof.univ.dr. Constanţa CĂLINOIU, Universitatea Hyperion din Bucureşti

Prof.univ.dr.Teodor MELEŞCANU, Universitatea Hyperion din Bucureşti

Prof.univ.dr.Viorel VASILE, Universitatea Hyperion din Bucureşti

Prof. univ.dr.Luca IAMANDI, Universitatea “Danubius” din Galaţi

Prof. univ.dr.Gheorge POPA, Universitatea Româno-Americană

Prof.univ.dr.Dan ŢOP, Universitatea Valahia Târgovişte

Prof.univ.dr.abilitatIon IFRIM, CS II, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu”

Lector univ.dr.Grigore STOLOJESCU, Universitatea Hyperion din Bucureşti

Dr.Iosif FRIEDMANN-NICOLESCU,CS Asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu”

COMITETUL DE ORGANIZARE

Preşedinte

Prof.univ.emerit dr.Tudor AMZA – Decan al Facultăţii de Ştiinţe Juridice

Membrii

prof.univ.dr. abilitat Ion IFRIM, CS II, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu”, Prodecan -Universitatea Hyperion, Bucureşti

Conf.univ.dr. Cristian DUMITRESCU, Universitatea Hyperion, Bucureşti

Conf.univ.dr. Ştefan ŢARCĂ, Universitatea Hyperion, Bucureşti

Conf.univ.dr. Mircea Felix Melineşti IONESCU, Universitatea Hyperion, Bucureşti

conf. univ.dr.Loredana Adelina PĂDURE, Universitatea Hyperion, Bucureşti

conf. univ.dr.Andrada NOUR, Universitatea Hyperion, Bucureşti

Lector univ.dr.Eduard CĂLINOIU, Universitatea Hyperion, Bucureşti

Lector univ.dr.Daniela ŢĂRANU, Universitatea Hyperion, Bucureşti

lect. univ.dr.Bogdan GIURCĂ, Universitatea Hyperion, Bucureşti

Conf.univ.dr.Lidia Simona SECELEANU, Universitatea Hyperion, Bucureşti

Consilier Juridic Liana – Aurelia TUDORACHE – Prodecan al Colegiului Consilierilor Juridici, Bucuresti

Consilier Juridic Manuela NEGREI – Secretar General al Colegiului Consilierilor Juridici, Bucuresti

Consilier Juridic Florin – Lucian PISLARU – Colegiul Consilierilor Juridici, Bucuresti

Consilier Juridic Shilbaya Matei Mihaela – Colegiul Consilierilor Juridici, Bucuresti

Consilier Juridic Stela ION – Colegiu Consilierilor Juridici, Bucuresti

Mioara DRAGNEA, Universitatea Hyperion, Bucureşti

Petruta HOLBAN, Universitatea Hyperion, Bucureşti

Calendarul conferinţei:

23 octombrie 2022 – termenul limită pentru trimiterea temei şi rezumatului

● 30  octombrie 2022 – acceptul comitetului ştiinţific

● 20 noiembrie 2022 – termenul limită pentru trimiterea studiului in extenso

● 24 noiembrie 2022- prezentarea lucrărilor conferinţei

Informaţii despre înscriere:

Înscrierea se va efectua prin comunicarea talonului de participare la următoarea adresă de e-mail: ionut_ifrim24@yahoo.com

Informaţii despre publicarea lucrărilor acceptate: Lucrările acceptate vor fi publicate în volumul conferinţei indexat BDI.

Formatul lucrărilor :

TALON DE PARTICIPARE

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE

15 ANI DE LA ADERAREA ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ.

TENDINȚE ȘI PERSPECTIVE JURIDICE

24 noiembrie 2022, ora 1000

Nume………………………………………………………………………………………….

Prenume……………………………………………………………………………………….

Instituţia ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Adresa: ………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

Telefon ……………………………………………………………………………………….

E-Mail: ………………………………………………………………………………………

      Doresc să particip la Sesiune cu:

o  Comunicare                                       o  Film

Titlul comunicării:……………………………………………………

Autorii………………………………………………………………………………………….

Abstract (max. 300 cuvinte)…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Cuvinte cheie (3 – 5)……………………………………………………………………………………………………..

Pentru comunicare am nevoie de:

o  Retroproiector

o  Proiector de diapozitive

o  Videoproiector

PROGRAM

          Orele 900 – 1000  – Înregistrarea participanţilor

I. Deschiderea Sesiunii.(1000 – 1130)

Cuvânt introductiv:

– prof.univ.dr. Irin Sever Spânulescu- Rectorul Universităţii Hyperion,

                            Bucureşti                                                                   –                                 -prof.univ.dr.Tudor Amza – Decanul Facultăţii de Ştiinţe Juridice,                                                        Universtitatea Hyperion, Bucureşti 

            – Intervenţii ale oficialităţilor române, reprezentanţi ai:

                                                            – Academia Română

– Colegiul Consilierilor Juridici din Bucuresti

                                                            – Ministerului de Justiţie

                                                            – Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;

                                                            – Parchetului de pe lângă ICCJ

– Facultăţilor de Drept

            1130 – 1200    – Pauză de cafea

            II. Comunicări ( I: cadrele didactice) (1200– 1600)

1600 – 1630– Pauză de cafea

            III.  Comunicări (partea a II – a: studenţi) (1630 – 1730)

IV. Discuţii, concluzii şi închiderea lucrărilor

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *