MODULUL II

Tematica SEMINARULUI este următoarea:

Consilierul juridic stagiar & consilieriul juridic definitiv, drepturi si obligatii.

Organizarea profesiilor juridice – Bibliografia examenului de definitivat

Programul seminarului din data de 27 Octombrie 2022 intervalul orar 12.30 – 17.30 este următorul:   

12.30 – 13.00 – primirea si inregistrarea participantilor;

13,00 –13,10 d-na Aurelia Liana TUDORACHE – Prodecan CCJB- Cuvant de deschidere– Moderator

13,10- 13,20 – Ec. Daniela – Mariana Apostol – Biroul Permanent C.C.J.B. – responsabil organizare seminarii, relatii publice si comunicare;

13,20 – 13,40 – C.j. Manuela Negrei – Secretar General C.C.J.B.  – Organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic – Biroul de coordonare a stagiului profesional

13,40- 14,00 –Decanul Facultatii de drept al Universitatii “ Titu Maiorescu” – Profesor Manuela TABARAS-  Interferente profesionale in cadrul profesiilor juridice

14,00 – 14,30 – C.j. Stela Ion – Presedinte Comisia de disciplina si incompatibilitati – Exceptiile procesuale in procesul civil

14,30 – 15,00 – PAUZA CAFEA

15,00 – 15,20 – C.j. Silvia Grecu – Compania Romprest Service SA – Executarea silita; Scopul si obiectul executarii silite; Titlul executoriu; Participantii la executarea silita; Efectuarea executarii silite

15,20 – 15,40 – C.j. Stirbet – fost avocat-  Persoana juridica in calitate de participant ( parte -subiect procesual, subiect procesual principal) in procesul penal.

  1. Reprezentarea conventionala prin consilier juridic, a persoanei juridice in procesul penal
  2. Cereri, plangeri, memori, adrese si note relevante in cadrul urmaririi penale.

15,40 – 16,00 C.j. Idita Marius – Presedinte Asociatia ALUMNI a Universitatii “Titu Maiorescu” – Rolul Consilierului Juridic in activitatea persoanei juridice de drept public si privat

16,00 -17,30 – Intrebari si raspunsuri

          Inchiderea lucrarilor seminarului si inmanarea diplomelor.

           SEMINARUL se va desfăşura in cadrul Universitatii “Titu Maiorescu” Bucuresti – Calea Vacaresti nr. 187, sector 4, statia de metrou Timpuri noi – incepand cu ora 12,30 – 17,30 Corpul V, etaj 2, sala 209. (este cladirea noua, proaspat renovata)

BIBLIOGRAFIA

PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVARE IN PROFESIA DE CONSILIER JURIDIC

– Constituţia României;

– Codul civil;

– Codul de procedura civilă;

– Codul penal;

– Codul de procedură penală;

– Codul muncii (Legea nr.53/2003)

– Legea nr. 31/1990 – legea societăţilor comerciale – republicată şi actualizată;

– Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată;

– Statutul profesiei de avocat publicat în M.O. partea I, nr.45/13.01.2005;

– Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic;

– Statutul profesiei de consilier juridic publicat în M.O. partea I, nr.684/29.07.2004;

– Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;

BIROUL PERMANENT AL C.C.J.B.