Consiliul Director al Colegiului Consilierilor Juridici Bucuresti, în conformitate cu prevederile art. 14-16 și art. 18-19 din Statutul C.C.J Bucuresti, precum și a Legii 514/2003, convoacă toți consilierii juridici înscriși în asociația profesională, la Adunarea Generală Ordinară a C.C.J. Bucuresti pentru data de 15 mai  2023, ora 13:30 – 16,30, la sediul nostru situat in Bld. Regina Maria nr. 64, Sector 4, Bucuresti, cu următoarea ORDINE DE ZI:

  1. Prezentarea şi aprobarea Raportului de activitate a Consiliului Colegiului Consilierilor Juridici Bucuresti pentru anul 2022;
  2. Analiza situaţiei achitării cotizaţiilor de către membri şi luarea măsurilor în conformitate Statutul C.C.J. Bucuresti;
  3. Prezentarea și aprobarea Raportului privind activităţile desfăşurate de C.C.J. Bucuresti în anul 2022;
  4. Prezentarea şi aprobarea Raportului Comisiei de cenzori şi a bilanțului contabil pentru anul 2022;
  5. Prezentarea şi aprobarea Raportului Comisiei de disciplină pe anul 2022;
  6. Prezentarea şi aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli a C.C.J. Bucuresti pe anul 2023;
  7. Aprobarea descărcării de gestiune a organelor de conducere a C.C.J. Bucuresti;
  8. Diverse.

În cazul neîntrunirii cvorumului legal, Adunarea Generală Ordinară va avea loc pe data de 22.05. 2023, în aceleași condiții, începând cu ora 14:30- 16:30.

Relații suplimentare puteți obține la sediu C.C.J. Bucuresti, la telefon 023358210/11, 0740. 177. 500 / 0728.075.665 / 0728.077.766

Consiliul Director al

Colegiului Consilierilor Juridici  Bucuresti,