COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BUCURESTI” cu sediul profesional in Bucuresti, B-dul Regina Maria nr. 64, Sector 4, in parteneriat cu ASOCIATIA ALUMNI A UNIVERSITĂȚII ”TITU MAIORESCU” – În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, Colegiul Consilierilor Juridici Bucuresti organizează în data de 22 iunie 2023 ‘’Seminar de pregătire profesională a consilierilor juridici stagiari’’ seminarul este inclus in programa de pregătire  profesională  reglementate de art.55 – art.57 din Statutul profesiei de consilier juridic si art.192 – art. 200 din Legea 53/2003 – Codul muncii cu modificările si completările ulterioare.

Obiectivul esențial al Colegiului Consilierilor Juridici Bucuresti il constituie menținerea si perfecționarea unui cadru profesional competent, independent, specializat si eficient in scopul apărarii si promovării intereselor profesionale prin:

– reprezentarea intereselor si drepturilor profesiei de consilier juridic;

– pregătirea profesionala continua, solidaritate si disciplina profesională;

– asigurarea reprezentării corpului profesional fată de celelalte corpuri profesionale la nivelul societății civile si in relația cu autoritățile statului.

Seminarul pentru consilieri juridici stagiari din data de 22.06.2023, se desfasoara in intervalul orar 11,30 – 17,00:

Calendarul desfasurarii evenimentului:

11,30 – 11,45  Inregistrarea participantilor

11, 45 – 12,00  Cuvant de deschidere Colegiul Consilierilor Juridici Bucuresti:

C.j. Aurelia Liana Tudorache ProdecanColegiul Consilierilor Juridici Bucuresti

C.j. Manuela Negrei Secretar GeneralColegiul Consilierilor Juridici Bucuresti   

Ec. Apostol Daniela – Mariana – Relatii publice si comunicare – Colegiul Consilierilor Juridici Bucuresti

C.j. Marius Idita–  Presedinte „ASOCIATIA ALUMNI A UNIVERSITĂȚII ”TITU MAIORESCU”

12,00 — 13,30 – C.j. Lavinia – Nicoleta Cotofana – fost judecatorCombaterea exercitarii fara drept a activitatilor specifice profesiei de consilier juridic de catre persoane fizice si entitati juridice, cu referire in special la avizarea si contrasemnarea actelor cu caracter juridic – atributie exclusiva a consilierului juridic. Studii de caz.

13,30 – 14,30 – C.j. Silvia Grecu – Contestatie la executare in lumina Codului de procedura civila  

14,30 — 15,30 – Pauza cafea

15,30 – 16,00 –  C.j.  Andrei Busila – Recuperarea debitelor – Procedura ordonanței de plată” – avantaje și dezavantaje

16,00 – 16,30 –  C.j. Vlăsceanu Dan – Coordonator birou juridic CIISA – Legea nr. 85 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa. Mandatul Ad Hoc; concordantul preventiv; insolventa; reorganizarea judiciara; falimentul si lichidarea activelor. Definitii generale; Notiuni; Comparatii

16, 30 — 17,00 Dezbateri libere la temele propuse si sustinute;

Inchiderea lucrarilor seminarului si inmanarea certificatelor de participare

Seminarul se va desfasura in data de 22.06.2023, inceapand cu ora 11,30 cadrul Universitatii “Titu Maiorescu” – corpul M, Amfiteatrul M102,  Calea Vacaresti nr. 189, Sector 4 Bucuresti.