DECIZIE COLECTIVA DE SUSPENDARE nr. 36 /  06.03.2024

            In temeiul  dispozitiilor Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic si a dispozitiilor art. 31 alin. 1 lit. (c)  din Statutul profesiei de consilier juridic, coroborat cu dispozitiile art.13 Capitolul ‘’Sanctiuni’’ din Statutul Colegiului Consilierilor Juridici Bucuresti si a Deciziei Consiliului Director nr.8/ 06.03.2024, Comisia de avizare – acreditare din cadrul Colegiului Consilierilor Juridici Bucuresti,  

D I S P U N E 

suspendarea consilierilor juridici inscrisi pe Tabloul Profesional al CCJB, conform Hotararii nr.29/30.06.2023 prin care s-a prelungit termenul de actualizare a dosarelor profesionale si achitarea contributiilor profesionale  pana la 30.09.2023.

Prezenta Decizie de suspendare colectiva produce efecte  incepand cu data de 06.03.2024.

PRESEDINTE 

Comisie de avizare-acreditare

Consilier juridic TUDORACHE Liana – Aurelia