COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BUCURESTI” cu sediul profesional în București, B-dul Regina Maria nr. 64, Sector 4, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, Colegiul Consilierilor Juridici Bucuresti, organizează în data de 20 iunie 2024 ‘’Seminar de pregătire profesională a consilierilor juridici stagiari’’ seminarul este inclus în programa de pregătire  profesională  reglementată de art. 55 – art. 57 din Statutul profesiei de consilier juridic coroborate cu art. 192 – art. 200 din Legea 53/2003 – Codul muncii cu modificările și completările ulterioare.

Formarea profesionala continua ce vizeaza temeiul juridic din dreptul intern si din dreptul Uniunii Europene cu privire la membrii Asociatiei Profesionale Colegiul Consilierilor Juridici Bucuresti, care exercita profesia reglementata de consilier juridic indicata la Art.38 din Legea nr. 200/2004.

Asociatia Profesionala Colegiul Consilierilor Juridici Bucuresti, reglementata in conformitate cu Art.9 din Constitutie este organismul profesional cu obligatia, reglementata prin statut, aceea de a desfasura activitatile ce tin de formarea profesionala continua pentru toti membrii Asociatiei Profesionale. Având în vedere tematica seminarului, la cerere au putut participa și consilieri juridici cu status profesional ,,Definitiv,,.

Potrivit dispozitiilor art. 20 indice 1 din Statutul Colegiului Consilierilor Juridici București, consilierii juridici cu status profesional ,,Definitiv,, au obligația de a participa la un seminar de pregătire profesională per an.

Obiectivul esențial al Colegiului Consilierilor Juridici Bucuresti îl constituie menținerea și perfecționarea unui cadru profesional competent, independent, specializat și eficient în scopul apărarii și promovării intereselor profesionale prin:

– reprezentarea intereselor și drepturilor profesiei de consilier juridic;

– pregătirea profesională continuă, solidaritate si disciplină profesională;

– asigurarea reprezentării corpului profesional față de celelalte corpuri profesionale la nivelul societății civile și în relația cu autoritățile statului.

Seminarul pentru consilieri juridici din data de 20.06.2024, s-a desfășurat în intervalul orar 12.00 – 17.30.