COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BUCURESTI” cu sediul profesional în București, B-dul Regina Maria nr. 64, Sector 4, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, Colegiul Consilierilor Juridici Bucuresti, organizează în data de 19 septembrie 2024 în cadrul Universitatii “Titu Maiorescu” – Amfiteatrul M102, Calea Văcărești nr. 189, Sector 4 Bucuresti. ‘’Seminarul de pregătire profesională a consilierilor juridici stagiari’’ seminarul este inclus în programa de pregătire profesională  reglementată de art. 55 – art. 57 din Statutul profesiei de consilier juridic coroborate cu art. 192 – art. 200 din Legea 53/2003 – Codul muncii cu modificările și completările ulterioare.

Formarea profesională continuă ce vizează temeiul juridic din dreptul intern și din dreptul Uniunii Europene cu privire la membrii Asociației Profesionale Colegiul Consilierilor Juridici București, care exercită profesia reglementată de consilier juridic indicată la Art.38 din Legea nr. 200/2004.

Asociatia Profesionala Colegiul Consilierilor Juridici Bucuresti, reglementată în conformitate cu Art.9 din Constituție este organismul profesional cu obligația, reglementată prin statut, aceea de a desfașura activitățile ce țin de formarea profesională continuă pentru toți membrii Asociației Profesionale.

Având în vedere tematica seminarului, la cerere pot participă și consilieri juridici cu status profesional ,,Definitiv,,

Potrivit dispozitiilor art. 20 indice 1 din Statutul Colegiului Consilierilor Juridici București, consilierii juridici cu status profesional ,,Definitiv,, au obligația de a participa la un seminar per an de pregătire profesională.

Obiectivul esențial al Colegiului Consilierilor Juridici Bucuresti îl constituie menținerea și perfecționarea unui cadru profesional competent, independent, specializat și eficient în scopul apărarii și promovării intereselor profesionale prin:

– reprezentarea intereselor și drepturilor profesiei de consilier juridic;

– pregătirea profesională continuă, solidaritate si disciplină profesională;

– asigurarea reprezentării corpului profesional față de celelalte corpuri profesionale la nivelul societății civile și în relația cu autoritățile statului.

Seminarul pentru consilieri juridici din data de 19.09.2024 se va desfășura în intervalul orar 11:30 – 17:00 la Universitatea “Titu Maiorescu” – Amfiteatrul M 102, Calea Văcărești nr. 189, Sector 4, Bucuresti.

Calendarul desfășurării evenimentului:

11.30 – 11.45 Înregistrarea participanților

11.45 – 12.00 Cuvânt de deschidere Colegiul Consilierilor Juridici București:

c.j. Aurelia Liana TUDORACHE – Prodecan – Colegiul Consilierilor Juridici București

c.j. Stela ION – Președintele Comisiei de Disciplină al Colegiului Consilierilor Juridici București

ec. Daniela – Mariana APOSTOL – Relații publice și comunicare – Colegiul Consilierilor Juridici București

c.j. Marius IDITA – Colegiul Consilierilor Juridici Bucuresti, Președinte ASOCIAȚIA ALUMNI A UNIVERSITĂȚII ”TITU MAIORESCU’’ – MODERATOR

12.00 — 13.30 Notar Public Manuela TĂBĂRAȘ – Decanul Facultații de Drept a UNIVERSITĂȚII ”TITU MAIORESCU’’, cu tema:

“PROCEDURA ACTELOR NOTARIALE’’

Sesiune de întrebări și răspunsuri

13.30 – 14.30  – Elena Casandra NIȚULESCU – Comisar Șef de Poliție – Șef Serviciu Independent de Reținere si Arestare Preventivă“ cu tema:

,,CONTROVERSE JURIDICE PRIVIND MOMENTUL PUNERII ÎN LIBERTATE A INCULPATULUI REȚINUT ÎN IPOSTAZA DISPUNERII, ANTERIOR EXPIRĂRII ORDONANȚEI DE REȚINERE, A MĂSURII PREVENTIVE, A CONTROLULUI JUDICIAR SAU ARESTULUI LA DOMICILIU’’

Sesiune de intrebări și răspunsuri

 14.30 – 15.15 Pauza de masă și cafea

15.15 — 16.30 dr. Valentin MINOIU – Cadru didactic asociat (asist. univ.) la Facultatea de Drept, Academia de Studii Economice București – cu tema:

PRINCIPIUL LEGALITATII- PREMISA ESENTIALA A CALITATII IN ACTIVTATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE

16:30 – 17:30 dr. in economie c.j. Gabriel GOICEA – Consultant Fiscal – fost Comisar Șef în cadrul Serviciului Economic al Poliției Capitalei – cu temele:

,,RASPUNDEREA PENALĂ A PERSOANEI JURIDICE”

‘’INFRACȚIUNI DE CORUPȚIE SI DE SERVICIU’’

‘’ACȚIUNEA PENALĂ ȘI ACȚIUNEA CIVILĂ ÎN PROCESUL PENAL

Sesiune de intrebări și răspunsuri

COLEGIULUI CONSILIERIOR JURIDICI BUCUREȘTI

Prin PRODECAN

c.j. TUDORACHE Aurelia – Liana