În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, Colegiul Consilierilor Juridici Bucuresti organizează in data de 29 august 2022 „Seminarul de pregătire profesională a consilierilor juridici stagiari -MODUL I”.

Seminarul  este  inclus  in  programa  de  pregatire  profesionala  a  consilierilor  juridici , iar participantilor li se vor acorda 5 puncte din 20 puncte anuale necesare in vederea finalizarii perioadei de stagiu.  

Tematica SEMINARULUI este următoarea:

„Exercitarea profesiei  de consilier juridic  drepturi si indatoriri conform statului”

 Temele vor fi susţinute de catre coordonatorii  biroului de practica  impreuna cu alti conferentiari invitati.