Conducere

CONSILIUL DIRECTOR

PRODECANUL este inlocuitorul de drept al Decanului cf. art 23 Statutul CCJB;

Cj TUDORACHE AURELIA – LIANA

PRODECAN
Contact: 0740 177 500 / 0728 077 811

Cj NEGREI MANUELA

SECRETAR GENERAL
Contact: 0728 075 665

Ec. APOSTOL DANIELA MARIANA

Trezorier
Contact: 0728 077 766

Cj SĂTMĂREAN DIMITRIE

Membru în consiliul director
Membru fondator

Cj PÎSLARU FLORIN LUCIAN

Membru în consiliul director
Contact: 0791 020 032

Cj ION STELA

Comisia de disciplină și incompatibilități
Contact:0791 020 033

Cj MIHĂILESCU ANGHEL

Comisia de disciplină și incompatibilități
Membru fondator

Cj ARNĂUTU COSTEL – VIOREL

Comisia de cenzori

Cj MOISE ANDREI – EMIL

Comisia de cenzori