Taxe profesionale

Cotizația

400 RON/an

* se poate plati semestrial: 200 lei/semestru

Taxele se pot achita astfel:

Important! În cazul în care aveți taxa neachitată pentru anii anteriori, orice plata înregistrată va stinge soldul înregistrat în contabilitate.


- În contul Colegiului Consilierilor Juridici Bucureşti deschis la Banca Transilvania – Sucursala Lipscani având numărul: RO80 BTRL RONC RT0V 0003 0101 sau la casieria Colegiului Consilierilor Juridici Bucureşti din Bucureşti, Bld. Regina Maria nr.64, Sector 4.

Cotizatie anuala

400 RON

Alte taxe

N.B. Pentru derularea rapidă şi eficientă a operaţiunilor de virare a sumelor menţionate în contul C.C.J. Bucureşti, vă rugăm să efectuaţi operaţiunea respectivă doar pe bază de factură!

Servicii gratuite