Incheiat la data de 12.10.2022

Universitatea ”Hyperion”, Facultatea de Stiinte Juridice , cu sediul în, Calea Calarasi nr.169, sector 3, Bucuresti, telefon: 0040213235588, fax: 0040213216296 reprezentată prin dl. prof.univ.dr.Tudor AMZA, în calitate de DECAN şi

Asociatia Profesionala Colegiul Consilierilor Juridici Bucuresti, cu sediul social in Bld. Regina Maria nr. 64, Sector 4, Bucuresti, avand Cod unic de inregistrare fiscala 16105968, reprezentata legal de d-na Liana Aurelia TUDORACHE in calitate de Prodecan si Manuela NEGREI in calitate de Secretar General, au incheiat prezentul protocol de colaborare are ca scop promovarea reciprocă de imagine a părților semnatare pe paginile proprii de internet, organizarea de cursuri, colocvii, seminare, conferinte pe teme prestabilite si care sa puna in valoare profesia de consilier juridic ca o continuare a pregatirii universitare.

In cadrul prezentului protocol, Universitatea Hyperion, Facultatea de Științe Juridice, partener principal, pune la dispozitia partenerului secundar – Colegiul Consilierilor Juridici Bucuresti, un spatiu propice pentru desfasurarea de colocvii, seminare, conferinte pe teme prestabilite si de interes pentru Asociatia profesionala Colegiul Consilierilor Juridici Bucuresti. La evenimentele derulate in parteneriat vor conferentia lectori si profesionisti ai celor doi semnatari ai prezentului protocol, pentru consilieri juridici stagiari sau definitivi, cu participarea studentilor care isi exprima dorinta de a participa.

Toate materialele acceptate și prezentate în cadrul colocviilor, seminarelor, conferințelor, vor putea fi publicate în Revista Facultății și pe site-ul: www.ccjb.ro   materialele prezentate vor putea face obiectul unor comunicări științifice și/sau grupaje de studii prezentate în cadrul conferintelor, grupurilor de lucru temetice, sau grupurilor de initiativa legislativa.

Prezentul protocol se încheie pe o durata de 5 ani incepand cu data de 12.10.2022 si pana la 12.10.2027.