Asociaţia Alumni” a Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti, cu sediul în, Bdul. Mircea Vodă, nr. 46, et.8, ap. 29, sector 3, având codul fiscal nr. 23205773, reprezentată prin dl. Marius IDITA, în calitate de Preşedinte şi

Asociatia Profesionala Colegiul Consilierilor Juridici Bucuresti, cu sediul social in Bld. Regina Maria nr. 64, Sector 4, Bucuresti, avand Cod unic de inregistrare fiscala 16105968, reprezentata legal de d-na Liana Aurelia TUDORACHE in calitate de Prodecan si Manuela NEGREI in calitate de Secretar General, au incheiat prezentul protocol in data de 29.04.2022 in urmatoarele conditii:

Prezentul protocol de colaborare are ca scop promovarea reciprocă de imagine a părților semnatare pe paginile proprii de internet, organizarea de cursuri, colocvii, conferinte pe teme prestabilite. Toate materialele acceptate și prezentate în cadrul conferinței vor fi publicate în Revista ProExcelsior editată de Asociația Alumni a Universității Titu Maiorescu și pe site-ul: www.ccjb.ro, materialele prezentate vor putea face obiectul unor comunicări științifice și/sau grupaje de studii prezentate în cadrul conferintelor, grupurilor de lucru temetice, sau grupurilor de initiativa legislativa