COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BUCURESTI” cu sediul profesional in Bucuresti, B-dul Regina Maria nr. 64, Sector 4, in parteneriat cu ASOCIATIA ALUMNI A UNIVERSITĂȚII ”TITU MAIORESCU” – În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, Colegiul Consilierilor Juridici Bucuresti organizează în datele de 25 mai 2023 si 22 iunie 2023 ‘’Seminare de pregătire profesională a consilierilor juridici definitivi si stagiari ’’ seminarele sunt incluse in programa de pregătire  profesională  reglementate de art.55 – art.57 din Statutul profesiei de consilier juridic si art.192 – art.200 din Legea 53/2003 – Codul muncii cu modificările si completările ulterioare.

Obiectivul esențial al Colegiului Consilierilor Juridici Bucuresti il constituie menținerea si perfecționarea unui cadru profesional competent, independent, specializat si eficient in scopul apărarii si promovării intereselor profesionale prin:

– reprezentarea intereselor si drepturilor profesiei de consilier juridic;

– pregătirea profesionala continua, solidaritate si disciplina profesională;

– asigurarea reprezentării corpului profesional fată de celelalte corpuri profesionale la nivelul societății civile si in relația cu autoritățile statului.

Seminarul pentru consilieri juridici definitivi in data de 25.05.2023, se desfasoara in intervalul orar 11,30 – 17,30:

Calendarul desfasurarii evenimentului:

11,30 – 11,45  Inregistrarea participantilor

11, 45 – 12,00  Cuvant de deschidere Colegiul Consilierilor Juridici Bucuresti:

c.j. Aurelia Liana Tudorache Prodecan – Colegiul Consilierilor Juridici Bucuresti

c.j. Manuela Negrei Secretar General – Colegiul Consilierilor Juridici Bucuresti   

ec. Apostol Daniela – Mariana – Relatii publice si comunicare – Colegiul Consilierilor Juridici Bucuresti

c.j. Marius Idita-  Presedinte „ASOCIATIA ALUMNI A UNIVERSITĂȚII ”TITU MAIORESCU”

Lector. univ. dr. Doru Dorobantu D.P.O. – C.C.J.B. – GDPR in activitatea consilierului juridic

12,00 — 13,30 – Prof. Univ. Dr. Magda Volonciu –  Noutati privind legislatia muncii

13,30 – 15,00 – avocat- Baroul Bucuresti si practician in insolventa fost judecator la I.C.C.J.Eugenia Ion – Actul administrativ. Notiune. Locul actului administrativ in cadrul formelor de activitate a administratiei

 15,00 — 16,00 – Pauza cafea

16,00 – 17,00 –  Inspector principal dr. Andreea Neagu – D.G.P.M.B. — Expert achizitii publice – Contractul de achizitie publica. Modalitate de atribuire si modificarea contractelor/ acordurilor cadru.

17, 00 — 17.30 – Inchiderea lucrarilor seminarului si inmanarea certificatelor de participare

Seminarul se va desfasura in data de 25.05.2023, inceapand cu ora 11,30 cadrul Universitatii “Titu Maiorescu” – corpul M, Amfiteatrul M102,  Calea Vacaresti nr. 189, Sector 4 Bucuresti.

COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BUCUREȘTI

TEL. – 021 335 82 10 / 11, 021 335 00 26

PRODECAN: Liana – Aurelia TUDORACHE – 0740 177 500

SECRETAR GENERAL:  Manuela NEGREI – 0728 075 665

RELATII PUBLICE SI COMUNICARE : Daniela APOSTOL – 0728 077 766

Bd. Regina Maria 64, sector 4, București; WEBSITE: ccjb.ro ; MAIL: office@ccjb.ro