„COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BUCURESTI” cu sediul profesional in Bucuresti, B-dul Regina Maria nr. 64, Sector 4, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, Colegiul Consilierilor Juridici Bucuresti, În parteneriat cu

FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE a UNIVERSITĂȚII ”HYPERION”, vă adresează invitația de a participa în data de 16 noiembrie a.c., in intervalul orar 11.30 – 17.30, ‘Seminar de pregătire profesională a consilierilor juridici stagiari” seminarul este inclus in programa de pregătire profesională reglementată de art.55 — art.57 din Statutul profesiei de consilier juridic coroborate cu art. 192 — art. 200 din Legea 53/2003 — Codul muncii cu modificările și completările ulterioare, ce va avea loc Ia sediul Universității Hyperion din București, (Calea Călărașilor, nr. 169, sector 3, București, Sala de Conferințe, etaj 6 , corp A.

Obiectivul esențial al Colegiului Consilierilor Juridici Bucuresti il constituie menținerea și perfecționarea unui cadru profesional competent, independent, specializat și eficient in scopul apărarii și promovării intereselor profesionale prin:

— reprezentarea intereselor și drepturilor profesiei de consilier juridic;

— pregătirea profesională continuă, solidaritate si disciplină profesională;

— asigurarea reprezentării corpului profesional fată de celelalte corpuri profesionale la nivelul societății civile și in relația cu autoritățile statului.

Seminarul pentru consilieri juridici stagiari din data de 16.11.2023, se va desfășura in intervalul orar 1 1.30- 17.30.

Calendarul desfășurării evenimentului:

I I .30 — 12.00 Inregistrarea participanților

12.00 — 12.30 Cuvânt de deschidere Colegiul Consilierilor Juridici București:

c.j. Aurelia Liana TUDORACHE — Prodecan — Colegiul Consilierilor Juridici București

c.j. Dimitrie Satmarean — Membru fondator si Presedinte Comisie examen defintivat

Prof. univ. dr. Ifrim Ioan – Decan al Universității Hyperion din București – Cuvant dedeschidere

ec. Daniela — Mariana APOSTOL — Relații publice și comunicare —Colegiul Consilierilor Juridici București

12.00 — 13.00 Președinte InfoCons domnul Sorin MIERLEA cu tema ” Protectia consumatorilor si competitivitatea pietei din perspectiva societatii civile”.

Sesiune de intrebări și răspunsuri

13.00 — 13.30 – c.j. Silvia GRECU —Romprest S.A. — Persoana juridica in circuitul civil

13.30 — 14.30 — C.j. Gabriel GOICEA — Consultant Fiscal — fost Comisar Șef in cadrul Serviciului Economic al Poliției Capitalei — cu tema ” Condițiile răspunderii penale a persoanei juridice

Sesiune de intrebări și răspunsuri

14.30 — 15.30 Pauză de masă și cafea

15.30 — 16,30 C.j. Elin ANDRII si av. Florin Iordache — cu tema Aspecte de practică judiciară privind RCA”

Sesiune de intrebări și răspunsuri

16,30 — 17,00 c.j Brăileanu Radu — Cristian — Institutul National al Sării cu tema ‘ ‘Piloni ai inceputului carierei consilierului juridic”

Sesiune de intrebări și răspunsuri

17.00 — 17.30 — Închiderea lucrărilor seminarului și înmanarea diplomelor

Seminarul pentru consilierii juridici stagiari organizat de Colegiul Consilierilor Juridici Bucuresti in data de 16.1 1.2023, va avea loc la Universitatea „Hyperion”- FACULTATEA DE STIINTE JURIDICE — Calea Calarasilor nr. 169, Sector 3, București — Sala de Conferin(e, etaj 6, Corp A , in intervalul orar 11.30 — 17.30

COLEGIULUI CONSILIERIOR JURIDICI BUCURESTI Prin PRODECAN

c.j.TUDORACHE Aurelia – Liana